Wednesday, March 2nd, 2011

NIESPODZIEWANE ZAŁAMANIE RYNKU REKLAMOWEGO_NEW YORK [AN UNEXPEXTED BREAKDOWN OF THE ADVERTISING MARKET_NEW YORK]

2011, seria 5 fotografii [series of 5 photographs], projekcja [ projection]

www.location1.org

Fotografie ulic w Nowym Yorku z których wszystkie reklamy i informacje komercyjne zostały wycięte. Praca pokazana jako projekcja 3 fotografii.

Photographs of streets in New York, with all the advertisements and commercial information removed. Work show as still projection of 3 photographs.


Sunday, September 26th, 2010

CZARNA SERIA [BLACK SERIES]

2007, seria 4 fotografii [ series of 4 photographs], c-print 100/70cm

www.obieg.pl
IndustrialART_flickr

Seria fotografii prawie czarnych elewacji budynków. W ramach wystawy IndustrialART_”Polska część Śląska” i OFF Festiwalu.

Series of photographs of almost black buildings elevations. Part of the exhibition IndustrialART_"Polish part of Silesia" and OFF Festival.
Friday, December 4th, 2009

RAJ NA HORYZONCIE [PARADISE ON THE HORIZON]

2004, objekt [object]

Teleskop astronomiczny na statywie z wmontowaną fotografią księżyca, na którym rośnie palma.

An astronomical telescope on a tripod, with a photography installed inside, of the moon, with a palm growing on it.


Tuesday, December 11th, 2007

NIESPODZIEWANE ZAŁAMANIE RYNKU REKLAMOWEGO [AN UNEXPECTED BREAKDOWN OF THE ADVERTISING MARKET]

2004, seria 5 fotografii [series of 5 photographs], 47/80cm

www.marioslefttanker.com
www.obieg.pl
www.fotopolis.pl

Fotografie ulicy Kalwaryjskiej w Krakowie, z których wszystkie reklamy i informacje komercyjne zostały wycięte. Praca zrealizowana również w formie billboardu.

Photographs of Kalwaryjska Street in Krakow, with all the advertisements and commercial information removed. This work was also realized in the form of a billboard.


Monday, November 19th, 2007

BEZ TYTUŁU [STRZAŁKI] / [UNTITLED [ARROWS]]

2005, fotografia [photography]

BUDGET TRAVEL
OFF FRAME GALLERY, Krakow
19.01.2018 - 08.02.2018
www.off-frame.com

ARTISTS FROM KRAKOW:
THE GENERATION 1970–1979
MOCAK, Museum of Contemporary Art, Krakow
20.10.2017 - 01.04.2018
mocak.pl


140 BEATS PER MINUTE // RAVE
Museum of Modern Art in Warsaw
140 UDERZEŃ NA MINUTĘ // RAVE
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie
22.07.2017 – 27.08.2017
artmuseum.pl__________________________________________


Residency in Location One // New York, NY
09.2010 - 02.2011
location1.org

with a support of "Młoda Polska" grant,
The Polish Cultural Institute in New York, NY
the a-i-r laboratory at the Centre
for Contemporary Art Ujazdowski Castle
in Warsaw, Poland, and
Trust for Mutual Understanding, New York, NYWorks in APT // Berlin Collection since 2009.
aptglobal.org

strona zrealizowana przy pomocy finansowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - ze srodków Funduszu Promocji Twórczosci / 2007

powered by WordPress