Monday, July 4th, 2016

RELOAD

2009,
prace wykonane w oparciu o materiały znalezione: fotografie, wideo, teksty, muzykę i statystyki [works are based on found materials, photographs, video, texts, sound and statystics]

prace wchodzące w skład wystawy RELOAD [works on RELOAD exhibition]:
STOCK_2005, CATAPULT_2006, BLOODY REACTION_2006, JPG/TXT_2007, HAPPINLESS_2007, WRONGZ_2007, NARCOLEPSY IS OFTEN MISTAKEN FOR DEPRESSION_2007, WHAT IT FEELS LIKE FOR A GIRL_2008, PORSCHE, LAMBORGHINI, MITSUBISHI LANCER_2009

Wystawa towarzysząca 8. Międzynarodowemu Festiwalowi Fotografii w Łodzi.
Podczas otwarcia zagrał Mr.Krime.
Exhibition was part of 8th International Photography Festival in Łódz.
During the opening played Mr.Krime.

www.zona-art.pl
www.lodzartcenter.com
www.fotofestiwal.com

karolina-kowalska_2009_reload01

Projekt RELOAD jest połączeniem wybranych, starszych prac z lat 2005-2008 oraz nowej pracy zrobionej specjalnie na tę wystawę. Wszystkie prace zostały wykonane w oparciu o materiały znalezione: fotografie, wideo, teksty i statystyki.

Reload – przeładowanie, naładowanie od nowa; to ponowne wykorzystanie już istniejących zdjęć i informacji. Jest to również próba zestawienia starszych i nowych prac, które powstały z przetworzenia, recyclingu, kolekcjonowanych od kilku lat obrazów, tekstów i danych. Metoda tworzenia prac i wystawy podobna jest do zasady działania muzyka – dj’a, który ze znalezionych utworów tworzy nowe połączenia, wycina fragmenty, zmienia tempo itd.

Wątkiem wiążącym wybrane prace jest też element złudzenia, manipulacji.

W pracy Stock, fotografie z banku zdjęć wykorzystywanych do reklam zostały minimalnie przetworzone, tak że w wyidealizowanych portretach ludzi pojawiają się ślady przemęczenia. W serii fotografii Bloody Reaction zwierzetą broniąc się przed atakiem wroga wytwarzają obronne zachowania, np. opos udaje martwego, kozy mdleją. Zdjęcia wybrane i przefotografowane zostały z książki “The Hidden Powers of Animals” dr Karla P.N. Shukera. W fotografii rozbitego samochodu wykorzystane zostało zdjęcie reklamowe przefotografowane z magazynu motoryzacyjnego. Z kolei projekt JPG/TXT to archiwum zdjęć i tekstów znalezionych w internecie, w którym prace artystów i fotografie nie będące uznane za sztukę, zostają pokazane jako zbiór, w którym taki podział nie jest ewidentny.

The RELOAD project is a combination of older works, created between 2005 and 2008, with two brand new ones, produced especially for this exhibition. All the works are based on found materials, photographs, video, texts and statystics.

RELOAD – reloading, loading anew – using already existing photographs and information again. It is also an attempt to combine older and newer works in another whole, which will be a continuation of the previous projects. A musician or a DJ uses tracks they have found in order to create new connections. The same principle underlies creation of an exhibition and new works.

Illusion and manipulation form another link between the chosen works.

The STOCK project presents stock photos used in advertisements. They were slightly processed so that idealised portraits of people show traces of fatigue. The BLOODY REACTION series of photographs presents various techniques that animals employ when they get attacked by an enemy, for example, fainting goats. Images were re-photographed from the book entitled “The Hidden Power of Animals” by Karl P. N. Shuker, PhD. Images of cars present photographs re-photographed from a car magazine. The JPG/TXT project is an archive of photos and texts found on the Internet. It presents works of artists together with photographs which were not recognised as art as a collection where no such divisions apply.

karolina-kowalska_2009_reload02
karolina-kowalska_2009_reload09
karolina-kowalska_2009_reload04
karolina-kowalska_2009_reload03
karolina-kowalska_2009_reload010
karolina kowalska_2009_reload08karolina kowalska_2009_reload011
karolina kowalska_2009_reload013karolina kowalska_2009_reload05karolina kowalska_2009_reload014karolina kowalska_2009_reload012

Monday, December 14th, 2009

JPG / TXT

2007, instalacja: slideshow i projekcja “filmy do czytania”
[ installation: slideshow and projection "films for reading"]

czas trwania ok 1 godzina [loop], running time apx. 1 hour [loop]

www.art-pol.org

Projekt jest kolekcją jpgów i tekstów znalezionych w internecie.
Zarówno teksty jak obrazy pochodzą ze stron internetowych i blogów związanych ze sztuką, muzyką, teorią sztuki i mediów.
Obecnie kolekcja liczy ok. 400 jpgów i 12 tekstów znalezionych w 2007/2008 roku i rozrasta się.
Nie wszystkie poszukiwane pliki, jpgi są łatwo dostepne w internecie, są usuwane ze stron; nie zawsze da się znależć konkretną iformację.
Pliki dostępne są w internecie przez pewien czas, następnie ciężko je znaleźć, nie są widziane przez wyszukiwarkę google.

The project is a collection of jps and texts found in the internet.
Both texts and images are taken from blogs and web sites about art, music, art and media theory.
In the moment there are apx. 400 jps and 12 texts in the archive.
All files found in 2007/2008 and the collection is getting bigger.
Not all files, jpgs are easily available in web, they are removed from the sides, so its hard to get the exact information.
Files are available in the internet for some time, then they are not seen by google browser.

Two video projections consists of material collected from the internet which are saved in an archive as a continuous project.
The material examines te special conditions of the perceptions and representations of art works and art related concepts in the web.
Images of art works are mixed-up with non-related imagery, which it turn seems to gain a kind of pictorial quality in the internet that competes with images of art.
[Judith Raum]


Friday, December 28th, 2007

HAPPINLESS

2007, instalacja [installation]
22 fotografii z danymi, wymiary różne [22 reasearch plates, dimensions variable]
66 fotografii [photographs], 14/21cm

www.atelierfrankfurt.de

Projekt jest oparty na badaniach szczęśliwości narodów i statystykach samobójstw na świecie. Wybrane zostały najbardziej wykluczające się wyniki.
Dodatkowo pokazane zostały klatki z filmów.

The project is based on the latest analysys of the subject of happiness and suicide in different nationalities. The results most excluding each other are shown.
Stills from the movies are shown additionally.

wikipedia/Happy Planet Index
wikipedia/Suicide Rates
www.worldvaluessurvey.com
www.who.intWednesday, November 14th, 2007

KATAPULTA [CATAPULT]

2006, seria 16 fotografii [series of 16 photographs], 12/10cm x4, 8/10cm x 12

www.billfryer.com

Fotografie pochodzące z internetowego archiwum Dangerous Sports Club, założonego przez Billa Fryera w Anglii, dokumentujące loty ludzi wystrzelonych z katapulty. Projekt w ramach wystawy „Instytut Polsko-Niemieckich Podróży Kosmicznych”.

Photographs documenting the flight of catapulted people, part of the internet archive of the Dangerous Sports Club set up by Bill Fryer in England. Project realized as a part of the “Polish-German Institute for Space Travel” exhibition.CREATURES/
EXPLORING BOTANY /
BOTANICAL ART IN THE 21st CENTURY/
Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej MANGGHA / Krakow
05.11.2020 – 28.02.2021
manggha.pl

NEON LIGHT SHADES /
DIALOGUE WITH THE SPACE /
MOCAK COLLECTION
MOCAK Museum of Contemporary Art
in Krakow
from 12.05.2020
mocak.pl


______________________________________________________


Residency in Location One // New York, NY
09.2010 - 02.2011
location1.org

with a support of "Młoda Polska" grant,
The Polish Cultural Institute in New York, NY
the a-i-r laboratory at the Centre
for Contemporary Art Ujazdowski Castle
in Warsaw, Poland, and
Trust for Mutual Understanding, New York, NYWorks in APT Collection
Berlin Collection since 2009
mutualart.com

strona zrealizowana przy pomocy finansowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - ze srodków Funduszu Promocji Twórczosci / 2007